So-Do Chronicle Masked Rider Faiz Đồ Chơi Mô Hình Nhân Vật BANDAI CANDY A2648176-4778

SKU: A2648176-4778 Hết hàng
219,000₫

Mô tả

Đồ Chơi BANDAI CANDY Bộ Hiệu Ứng Và Vũ Khí Cho Nhân Vật So - Do Chronicle Masked Rider Faiz

Lưu ý : Sản phẩm là bộ phụ kiện và hiệu ứng, không có nhân vật.

Mô hình nhân vật SO-DO CHRONICLE MASKED RIDER FAIZ A2648176-4778 là bộ sản phẩm sưu tập mang chủ đề Kamen Rider đến từ thương hiệu Bandai Candy. Đây chính là hai hộp lẻ bổ trợ cho bộ Combo 2 nhân vật Kamen Rider Faiz và Kamen Rider Kaixa.

Một hộp sản phẩm sẽ là 1 trong 2 bộ mô hình dưới đây:

Bộ 1: Bộ hiệu ứng và vũ khí Kamen Rider Faiz.

Bộ 2 : Bộ hiệu ứng và vũ khí Kamen Rider Kaixa.

Sản phẩm liên quan

 So-Do Chronicle Masked Rider Faiz Đồ Chơi Mô Hình Nhân Vật  BANDAI CANDY A2648176-4778
 So-Do Chronicle Masked Rider Faiz Đồ Chơi Mô Hình Nhân Vật  BANDAI CANDY A2648176-4778
 So-Do Chronicle Masked Rider Faiz Đồ Chơi Mô Hình Nhân Vật  BANDAI CANDY A2648176-4778
 So-Do Chronicle Masked Rider Faiz Đồ Chơi Mô Hình Nhân Vật  BANDAI CANDY A2648176-4778
 So-Do Chronicle Masked Rider Faiz Đồ Chơi Mô Hình Nhân Vật  BANDAI CANDY A2648176-4778