Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Infinite Justice GUNDAM 4573102630414

SKU: 4573102630414 Chỉ bán tại cửa hàng
1,509,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Infinite Justice GUNDAM 4573102630414

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Infinite Justice GUNDAM 4573102630414
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Infinite Justice GUNDAM 4573102630414
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Infinite Justice GUNDAM 4573102630414