Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578

SKU: 4573102642578 Chỉ bán tại cửa hàng
1,269,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Master Grade Sd Freedom GUNDAM 4573102642578