Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720

SKU: 4573102607720 Chỉ bán tại cửa hàng
229,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection Quick!! 03 Pikachu (Bp) BANDAI MODEL KIT 4573102607720