Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215

SKU: 4573102640215 Chỉ bán tại cửa hàng
429,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Plamo Collection 52 Select Series Gyarados BANDAI MODEL KIT 4573102640215