Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781

SKU: 4573102620781 Chỉ bán tại cửa hàng
389,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 49 Select Series Gardevoir BANDAI MODEL KIT 4573102620781