Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181

SKU: 4573102619181 Chỉ bán tại cửa hàng
389,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 48 Select Series Garchomp BANDAI MODEL KIT 4573102619181