Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989

SKU: 4573102617989 Chỉ bán tại cửa hàng
389,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp -Plamo Collection 47 Select Series Greninja BANDAI MODEL KIT 4573102617989