Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510

SKU: 4573102631510 Chỉ bán tại cửa hàng
1,939,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Mg 1/100 Zz Ver.Ka GUNDAM 4573102631510