Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298

SKU: 4573102654298 Chỉ bán tại cửa hàng
1,879,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Full Mechanics 1/100 Forbidden GUNDAM 4573102654298