Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373

SKU: 4573102654373 Chỉ bán tại cửa hàng
1,559,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Frs The Legendary Exodia Incarnate BANDAI MODEL KIT 4573102654373