Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380

SKU: 4573102654380 Chỉ bán tại cửa hàng
649,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380
 Đồ Chơi Mô Hình Lắp Ráp - Figure-Rise Standard Blackwargreymon BANDAI MODEL KIT 4573102654380