Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161

SKU: 4573102640161 Chỉ bán tại cửa hàng
449,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Superior Strike F Dragon GUNDAM 4573102640161