Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Longzun Liu Bei Unicorn GUNDAM 4573102620187

SKU: 4573102620187 Chỉ bán tại cửa hàng
249,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Longzun Liu Bei Unicorn GUNDAM 4573102620187

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Longzun Liu Bei Unicorn GUNDAM 4573102620187
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Longzun Liu Bei Unicorn GUNDAM 4573102620187
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Longzun Liu Bei Unicorn GUNDAM 4573102620187
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Longzun Liu Bei Unicorn GUNDAM 4573102620187