Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740

SKU: 4573102621740 Chỉ bán tại cửa hàng
249,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Sdw Heroes Knight Strike GUNDAM 4573102621740