Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174

SKU: 4573102651174 Chỉ bán tại cửa hàng
489,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Gundam Cross Silhouette Tornado GUNDAM 4573102651174