Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597

SKU: 4573102621597 Chỉ bán tại cửa hàng
649,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Sd Banshee Destroy& Norn Parts Set GUNDAM 4573102621597