Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427

SKU: 4573102654427 Chỉ bán tại cửa hàng
1,279,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Rg 1/144 Epyon GUNDAM 4573102654427