Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622

SKU: 4573102642622 Chỉ bán tại cửa hàng
359,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Tyrannosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102642622