Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215

SKU: 4573102653215 Chỉ bán tại cửa hàng
519,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Plannosaurus Mosasaurus BANDAI MODEL KIT 4573102653215