Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022

SKU: 4573102657022 Chỉ bán tại cửa hàng
439,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plannosaurus Ankylosaurus BANDAI MODEL KIT 4573102657022