Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107

SKU: 4573102657107 Chỉ bán tại cửa hàng
519,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Select Series Black Rayquaza BANDAI MODEL KIT 4573102657107