Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088

SKU: 4573102620088 Chỉ bán tại cửa hàng
229,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Quick!! 08 Mimikyu BANDAI MODEL KIT 4573102620088