Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565

SKU: 4573102615565 Chỉ bán tại cửa hàng
229,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection Quick!! 06 Piplup BANDAI MODEL KIT 4573102615565