Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908

SKU: 4573102555908 Chỉ bán tại cửa hàng
269,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo Collection 42 Select Eevee BANDAI MODEL KIT 4573102555908