Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701

SKU: 4573102602701 Chỉ bán tại cửa hàng
449,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Plamo 43 Charizard & Dragonite BANDAI MODEL KIT 4573102602701