Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154

SKU: 4573102640154 Chỉ bán tại cửa hàng
1,979,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Zeta Ver.Ka GUNDAM 4573102640154