Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827

SKU: 4573102630827 Chỉ bán tại cửa hàng
1,979,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Mg 1/100 Oo Raiser GUNDAM 4573102630827