Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478

SKU: 4573102595478 Chỉ bán tại cửa hàng
1,519,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Mg 1/100 Gundam Kyrios Gundam 4573102595478