Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692

SKU: 4573102591692 Chỉ bán tại cửa hàng
519,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Hg 1/144 Ground Type Gundam 4573102591692