Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267

SKU: 4573102654267 Chỉ bán tại cửa hàng
809,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - Frs Vegeta (New Spec Ver.) BANDAI MODEL KIT 4573102654267