Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417

SKU: 4573102639417 Chỉ bán tại cửa hàng
809,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-T00 Laranel [Color B] BANDAI MODEL KIT 4573102639417