Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185

SKU: 4573102640185 Chỉ bán tại cửa hàng
809,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình - 30Ms Sis-D00 Neverlia[Color A] BANDAI MODEL KIT 4573102640185