Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933

SKU: 4573102656933 Chỉ bán tại cửa hàng
509,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Exm-H15A Acerby (Type-A) BANDAI MODEL KIT 4573102656933