Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859

SKU: 4573102633859 Chỉ bán tại cửa hàng
379,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản
Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859
 Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình 30Mm 1/144 Bexm-28 Revernova Green BANDAI MODEL KIT 4573102633859