Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778

SKU: CB-A2678579-4778
519,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778

*Giao hàng ngẫu nhiên

Mô hình sưu tập chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình Mobile Suit Gundam G-Frame Fa 05 BANDAI CANDY CB-A2678579-4778