Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778

SKU: CB-A2709559-4778
459,000₫

Mô tả

Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778

*Giao hàng ngẫu nhiên

Mô hình lắp ráp chất lượng cao đến từ Nhật Bản

Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Gundam Nhật Bản.

Sản phẩm liên quan

 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778
 Đồ Chơi Combo Mô Hình 2023 New Boy Character Action Figure Vol.2 BANDAI CANDY CB-A2709559-4778