2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778

SKU: CB-A2666241-4778 Chỉ bán tại cửa hàng
419,000₫

Mô tả

Combo 2022 New Boy Character Action Figure 05 Đồ Chơi Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778

*Sản phẩm chỉ bán tại cửa hàng Hobiverse

Mô hình chất lượng cao đến từ Nhật Bản. Chi tiết đặc biệt tinh xảo đến từ các nhân vật trong thế giới Anime Manga Nhật

Sản phẩm liên quan

 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778
 2022 New Boy Character Action Figure 05 Combo Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2666241-4778