2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778

SKU: CB-A2657056-4778
379,000₫

Mô tả

Đồ Chơi BANDAI CANDY Combo 2 Mô Hình 2022 New Boy Character Link Item 03

- Giao hàng ngẫu nhiên

Combo mô hình nhân vật KAMEN RIDER GEATS ID 03 CB-A2657056-4778 là bộ sản phẩm sưu tập mang chủ đề Kamen Rider đến từ thương hiệu Bandai Candy. Bộ sản phẩm chính là phụ kiện kết hợp với DX Desire Drivers nằm trong series series Kamen Rider 2022 với nhân vật chính là Kamen Rider Geats. Sau khi kết nối sẽ có bộ âm thanh và cảm ứng riêng độc quyền dành riêng cho mỗi Buckles. Buckles lần này sẽ gợi nhớ về các Huyền thoại Riders đời trước. Một bộ sản phẩm sẽ là 1 trong 2 combo Buckles dưới đây :

Combo 1 : Drill Raise Buckle và Fourze Driver Raise Buckle

Combo 2 : Drive Driver Raise Buckle và Ghost Driver Raise Buckle

Sản phẩm liên quan

 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778
 2022 New Boy Character Link Item 03 Combo 2 Mô Hình BANDAI CANDY CB-A2657056-4778